Privacy verklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beautysalon for youverwerkt van haar klanten.

Indien je klant bent/wordt van Beautysalon for you, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beautysalon for youverstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en daarna te ondertekenen voor bevestiging. Deze verklaring zal daarna wordt bewaard.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Beautysalon for you,
Dorpsstraat 74
6616 AJ
KVK: 65807235

De salon is bereikbaar via:
info@beautysalon-foryou.nl
0648581282

2. Welke gegevens verwerkt Beautysalon for you en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) geslacht
c) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
d) Telefoon nummer, e-mailadres,
e) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
f) Voor – en na foto’s als deze worden genomen*

2.2 Beautysalon for youverwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Beautysalon for you
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. *Voor- en na foto’s van gezicht of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van jou. *

E-mail berichtgeving:
Beautysalon for Yougebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Beautysalon for You. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Beautysalon for Youverwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Beautysalon for Youpassende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Beautysalon for Yougebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. Beautysalon for Youheeft met deze verwerker een verwerkersovereenkomst. Deze is tot stand gekomen op 04-05-2018.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van Beautysalon for Youkan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Beautysalon for Youzal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Beautysalon for Youje persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Beautysalon for You via info@beautysalon-foryou.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via bezoek aan de salon bekend gemaakt.